aprilie 16, 2019

Termeni și condiții GDPR

Acest document stabilește termenii și condițiile între organizatori și dvs. atunci când vă înregistrați ca participant la această conferință și sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment.

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Îmi exprim consimțământul ca organizatorii să colecteze, să prelucreze și să utilizeze datele mele cu caracter personal în scopurile legate de participarea la Conferința națională a utilizatorilor de date statistice europene și pentru orice altă utilizare la care am consimțit. Datele care pot fi colectate constau în:

• Numele, prenumele, funcția, afilierea instituțională, adresa de e-mail

• Fotografii de la conferință care ar putea include persoana mea;

• Videoclipuri de la conferință care ar putea include persoana mea.

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorii nu vă vor vinde datele personale. Prelucrarea datelor cu caracter personal implică comunicarea cu autorii pentru publicarea studiilor, publicarea studiilor acceptate în reviste și indexarea revistelor în bazele de date internaționale.

Prin prezenta, îmi dau consimțământul organizatorilor pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în următoarele scopuri:

• să primesc comunicări prin e-mail despre Conferința națională a utilizatorilor de date statistice europene;

• să se utilizeze imaginile și videoclipurile care ar putea include persoana mea în materiale promoționale sau evenimente legate de organizatori.

Utilizarea datelor mele cu caracter personal trebuie să respecte cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).

INFORMAȚII PERSONALE

Puteți solicita oricând organizatorilor accesul nerestricționat la datele dvs. personale și exercitarea drepturilor de a: consulta, modifica, șterge, exporta informațiile dvs. personale, trimițând un mesaj la adresa de e-mail: dpo.ins@insse.ro.

Dacă doriți să aflați mai multe despre GDPR și drepturile dvs. în cadrul GDPR, citiți ghidul GDPR.