aprilie 1, 2019

Conferința națională a utilizatorilor de date statistice europene

Evenimentul este organizat sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în parteneriat cu Biroul de Statistică al Uniunii Europene.

Conferinţa este destinată utilizatorilor de date statistice produse de Sistemul Statistic European. In acest sens, vor fi realizate prezentări ale statisticienilor dar mai ales vor fi prezentări, discursuri şi dezbateri ale reprezentanţilor diferitelor categorii de utilizatori, respectiv institute de învăţământ superior, de cercetare, companii private, media, societatea civilă, care solicită şi utilizează în activitatea lor curentă, frecvent, date statistice. Conferinţa va cuprinde două sesiuni de prezentări şi dezbateri privind producerea de statistici oficiale de calitate, integrate în sistemul statistic de producţie la nivel european şi diseminarea acestora şi beneficiile utilizării statisticilor oficiale în analizele şi studiile economice pentru dezvoltarea mediului economic, cu scopul de a asigura o calitate mai bună a vieţii, la standarde similare sau cât mai apropiate de cele europene.

Dezbaterile conferinţei se vor axa atât pe analiza gradului de satisfacţie al utilizatorilor faţă de datele statistice utilizate, cât şi pe promovarea produselor statistice europene şi româneşti baze de date online şi publicaţii.

Auditoriul care va fi invitat, va fi format, în principal, din  reprezentanţi ai mediului de afaceri, academic, de cercetare ştiinţifică, media, sindicate, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale dar şi factori de decizie la nivel naţional,  totalizând un număr de aproximativ 100-120 de persoane.

Scopul acestei conferinţe este atât acela de a promova statisticile oficiale, utilizarea lor, creşterea încrederii în statisticile oficiale şi instituţiile care le realizează, creşterea culturii statistice şi, de asemenea, cunoaşterea interesului exprimat chiar de utilizatori faţă de statistica oficală europeană şi românească.