aprilie 4, 2019

Programul Conferinţei

5 IUNIE 2019, INS, BUCUREŞTI

Moderator:
Prof. univ. dr. Dumitru SANDU, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Agenda

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor
09:00 – 09:20 Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI, Preşedinte INS
Deschiderea oficială a conferinţei
09:20 – 09:40 Timothy ALLEN, Director, Unitatea de diseminare, Eurostat
„Utilizatorii pe primul loc”
09:40 – 09:55 Marius-Adrian MADAR, Secretar de Stat, Secretariatul General al Guvernului României
09:55– 10:10 Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea Bucureşti, preşedinte Consiliul Statistic Național
10:10 – 10:30 Pauză de cafea
  Sesiunea I – Statisticienii în slujba ţării şi a cetăţenilor
10:30 -10:45 Maria RĂDULESCU, director, Direcţia de diseminare date statistice, INS
„Statistici europene şi naţionale pentru o viaţă mai bună”
10:45 -11:00 Lucian ALEXANDRESCU, expert, Direcția de Diseminare Date Statistice, INS
“Accesul la microdate statistice în scopuri de cercetare științifică “        
11:00 -11:15 Ana Maria CIUHU, Diana POPA, consilieri, Direcţia generală de statistică socială, INS
„Soluţii moderne pentru colectare de date”
11:15 -11:30 Dr. Nicoleta CARAGEA, consilier, Direcţia generală de statistică socială, INS
„Utilizarea software-ului R în statisticile oficiale”
11:30 -11:45 Laurenţiu GAVRILĂ, Director executiv, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, INS 
„Statisticile teritoriale -o necesitate a utilizatorilor de date statistice”
11:45 -12:00 Camelia NEAGU, şef serviciu, Banca Naţională a României
„Statistici ale băncii centrale”  
  Session II – Beneficiile utilizării informaţiilor statistice din sistemul statistic european
12:00 -12:15 Prof. univ. dr. Constanţa MIHĂESCU, Academia de Studii Economice
„Datele statistice și formarea competențelor de analiză statistică ale studenților”​
12:15 -12:30 Dr. Speranţa PÎRCIOG, director general, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială
„Utilitatea microdatelor statistice în cercetarea ştiinţifică”
12:30  Fotografia de grup
12:40 – 13:45 Pauză de prânz
13:45 – 14:00 Bogdan Iuliu HOSSU, Preşedinte Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”
„Suportul statisticii în societatea civilă” 
14:00 – 14:15 Ionuţ BUŞEGA, inspector de concurenţă, Consiliul concurenţei
„Utilizarea datelor statistice în aplicarea politicii de concurență”
14:15 – 14:30 Prof. univ. dr. Claudiu HERŢELIU/ Prof. univ. dr. Alexandru ISAIC – MANIU, Academia de Studii Economice
„Instituţia statisticii publice ca sursă principală de date pentru utilizatorii din mediul academic”
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 15:00 Cristina MIHAI, director, Camera de comerţ şi industrie a României  
„Datele statistice, vitale pentru analiza relaţiilor comerciale ale Romaniei” 
15:00 – 15:15 Cecilia ALEXANDRI, director, şi Lucian LUCA, director adjunct, Institutul de Economie Agrară,
INCE „Costin Kiriţescu, Academia Română
„Folosirea microdatelor din Ancheta Bugetelor de Familie pentru estimarea parametrilor cererii alimentare şi
cererii pentru diversitate – implicaţii la nivelul securităţii alimentare a populaţiei”  
15:15 – 15:45 Discuţii şi concluzii
15:45 – 16:00 Închiderea conferinţei
19:00 Cina oficială